четвртак, 11. јануар 2018.

Kablovi za video nadzor

Prvo i osnovno, zapamtite: “Kablovi su i dalje najbolje i najbezbednije sredstvo za prenos podataka”! Upravo zbog toga se najčešće koriste za povezivanje kamera sa DVR snimačem odnosno NVR snimačem.
Kada već govorimo o prenosu podataka od kamere do snimača, moguće je povezivanje i bežičnim putem, ali da bi dobili što bolji kvalitet slike i bili sigurni da će se podaci preneti, kablovi su najsigurniji i najbolji medij za prenos. Zato su trenutno su najzastupljeniji.

Takođe, kod bežičnog prenosa signala postoji ograničenje u razdaljini između kamere i snimača, kao i materijal od kog su napravljeni zidovi. 

 Kada se biraju kablovi za video nadzor treba voditi računa. Nije preporučljivo kupovati kablove lošijeg kvaliteta ili one koji po specifikacijama nisu za namenu za koju su potrebni. Loš izbor kablova bez obzira na ostatak opreme može uticati na kranji rezultat – video materijal veoma lošeg kvaliteta, tačnije dovesti do smetnji ili nemogućnosti da se signal prenese.

Izvor: Sve za video nadzor